Biznes i edukacja to dwie sfery, które mogą zyskać na bliższym poznaniu. Dla instytucji edukacyjnej lepsze zrozumienie potrzeb biznesu, to skuteczniejsze kształtowanie u swoich absolwentów kompetencji potrzebnych na rynku pracy. To także możliwość czerpania z rozwiązań, narzędzi i metod działania firm, a więc efektywność i rozwój.

Proponujemy dla instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, ośrodków doskonalenia nauczycieli i in.):

  • analizy i badania rynku, konkurencji
  • analizy wewnętrzne nakierowane na doskonalenie procesów i jakości kształcenia
  • audyty rozwojowe
  • wdrażanie narzędzi biznesowych
  • tworzenie programów nauczania
  • szkolenia i wykłady z tematyki m. in. zarządzania, rynku pracy, wpływu nowych technologii i mediów na społeczeństwo, rynek, edukację