Łączę doświadczenie z biznesu, edukacji i organizacji pozarządowych. Przez wiele lat realizowałam projekty marketingowe pracując w mediach i firmach z różnych branż. 10 lat pełniłam funkcję kanclerza Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odpowiadając za zarządzanie uczelnią i działania rozwojowe.

Różnorodność doświadczeń zawodowych łączę z interdyscyplinarnym wykształceniem – jestem absolwentką matematyki oraz doktorem nauk społecznych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Moje wykształcenie uzupełniają studia podyplomowe na kierunkach: Public Relations oraz Zarządzanie i organizacja w oświacie. Posiadam uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Swoje zainteresowania skupiam w obszarze edukacji, nowych technologii i mediów, a efektami swojej pracy chętnie dzielę się ze studentami, uczestnikami szkoleń i konferencji.

Przy realizacji projektów współpracuję z ekspertami branżowymi i kadrą akademicką.

Zapraszam do współpracy,

Małgorzata Gosek